Future Tense (Gelecek Zaman | will + v1)

Bu dersimizde, İngilizce'de gelecek zamanı ifade etmek için kullanılan "will + V1" yapısını inceleyeceğiz. Bu yapının nasıl oluşturulduğunu ve kullanım alanlarını öğreneceğiz.

"Will + V1" Yapısının Oluşturulması:"Will + V1" yapısı, gelecekte gerçekleşecek eylemleri veya tahminlerimizi ifade etmek için kullanılır. Bu yapının oluşturulmasında "will" yardımcı fiili ve fiilin birinci hali (V1) kullanılır.

Olumlu Cümle: Özne + will + V1

Örnekler:

 • I will call you later. (Daha sonra seni arayacağım.)
 • She will travel to Paris next month. (Gelecek ay Paris'e seyahat edecek.)
 • We will have a meeting tomorrow. (Yarın bir toplantımız olacak.)

Olumsuz Cümle: Özne + will + not + V1

Örnekler:

 • I will not attend the party. (Partiye katılmayacağım.)
 • He will not buy a new car. (Yeni bir araba satın almayacak.)
 • They will not go to the concert. (Konsere gitmeyecekler.)

Soru Cümlesi: Will + özne + V1?

Örnekler:

 • Will you come to the event? (Etkinliğe gelecek misin?)
 • Will she finish her work on time? (İşi zamanında bitirecek mi?)
 • Will they visit their grandparents this weekend? (Bu hafta sonu büyükannelerini ve büyükbabalarını ziyaret edecekler mi?)

Kullanım Alanları:"Will + V1" yapısı, gelecekte gerçekleşecek eylemleri, tahminleri ve teklifleri ifade etmek için kullanılır. İşte bazı kullanım örnekleri:

Gelecekte yapmayı planladığımız eylemleri ifade etmek:

 • I will study for the exam tomorrow. (Yarın sınava çalışacağım.)
 • They will travel to Europe next summer. (Gelecek yaz Avrupa'ya seyahat edecekler.)

Tahminler ve öngörüler:

 • Look at those dark clouds. It will rain soon. (O koyu bulutlara bak. Yakında yağmur yağacak.)
 • He is very talented. He will succeed in his career. (Çok yetenekli. Kariyerinde başarılı olacak.)

Söz veya teklifler:

 • I will help you with your homework. (Ödevinle sana yardım edeceğim.)
 • Will you join me for dinner? (Benimle akşam yemeğine gelir misin?)

Özet

Bu dersimizde, "will + V1" yapısının gelecek zamanı ifade etmek için nasıl kullanıldığını öğrendik. Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerini nasıl oluşturacağımızı inceledik. Ayrıca, bu yapının gelecekteki eylemleri, tahminleri ve teklifleri ifade etmek için kullanıldığını gördük.

Gelecekteki planlarımızı ifade etmek veya tahminlerde bulunmak için "will + V1" yapısını kullanabiliriz. Ayrıca, başkalarına yardım teklif etmek veya bir teklif almak için de bu yapıyı kullanabiliriz.