To be fiilinin geçmiş zaman hali (was - were)

Bugünkü dersimizde, İngilizce'de "was/were" yapısını inceleyeceğiz. Bu yapının geçmiş zamanı ifade etmek için kullanıldığını öğreneceğiz.

"Was/Were" Yapısının Oluşturulması:"Was/were" yapısı, geçmişte gerçekleşen eylemleri veya durumları ifade etmek için kullanılır. Bu yapıyı oluştururken, "be" fiilinin uygun şekli (was/were) ve fiilin üçüncü hali (-ed veya düzensiz fiil ise ikinci hali) kullanılır.

Olumlu Cümle: Özne + was/were + fiil

Örnekler:

  • I was happy yesterday. (Dün mutluydum.)
  • She was a teacher before. (Daha önce öğretmendi.)
  • They were at the park last week. (Geçen hafta parktaydılar.)

Olumsuz Cümle: Özne + was/were + not + fiil

Örnekler:

  • I was not at home yesterday. (Dün evde değildim.)
  • She was not interested in the movie. (Filme ilgili değildi.)
  • They were not ready for the exam. (Sınava hazır değillerdi.)

Soru Cümlesi: Was/Were + özne + fiil?

Örnekler:

  • Was he tired after work? (İşten sonra yorgun muydu?)
  • Were they at the party last night? (Dün gece partiye gittiler mi?)
  • Were you happy with the result? (Sonuçtan memnun muydun?)

Bu dersimizde, "was/were" yapısının geçmiş zamanı ifade etmek için nasıl kullanıldığını öğrendik. Olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluştururken nasıl kullanacağımızı inceledik.