Present Perfect Continuous

Present Perfect Continuous (Have been - Has been + Ving)

Başlarken İngilizce dilbilgisinin karmaşıklığını kavramak, özellikle de zamanların kullanımı hakkında kafa karıştırıcı olabilir. Ancak endişelenmeyin, Present Perfect Continuous tense (Şimdiki Zamanda Devam Eden Zaman) gibi konuları anlamak aslında çok da zor değil. Bu tense, belirli bir zamandan bu yana devam eden bir eylemi veya durumu ifade etmek için kullanılır ve İngilizce konuşurken olayların sürekliliğini vurgulamamıza yardımcı olur.

Present Perfect Continuous Tense Nedir?

Present Perfect Continuous, bir eylemin ne kadar süredir devam ettiğini ifade eden bir İngilizce tense'dir. Bu zaman, belirli bir zamandan bu yana devam eden bir eylemi veya durumu vurgular.

Örneğin:

 • "I have been studying for two hours." (İki saattir ders çalışıyorum.)

Bu cümlede, "have been studying" ifadesi ders çalışma eyleminin ne kadar süredir devam ettiğini belirtir.

 • "He has been learning with Vocabrain for 2 months" (İki aydır Vocabrain ile öğreniyor.)

Bu cümlede "has been learning" ifadesi Vocabrain ile öğrenmesinin ne süredir devam ettiğini belirtiyor.

Present Perfect Continuous Cümle Nasıl Oluşturulur?

Present Perfect Continuous tense, "have been" ve bir fiilin "-ing" halinin bir araya gelmesiyle oluşturulur. İşte birkaç örnek:

 • Affirmative (Olumlu): Subject + have/has been + verb-ing
  • I have been working.
  • She has been cooking.
  • I have been studying
 • Negative (Olumsuz): Subject + have/has + not been + verb-ing
  • I have not been studying.
  • They have not been playing.
  • He has not been cooking.
 • Question (Soru): Have/Has + Subject + been + verb-ing
  • Have you been waiting?
  • Has he been watching?
  • Has she been cooking?

Present Perfect Continuous Tense İçerisinde Kullanılan Zaman İfadeleri

Bazı zaman ifadeleri Present Perfect Continuous konu anlatımı içerisinde olmazsa olma diyeceğimiz kadar önemlidir. Bunlar arasında en sık kullanılanlar aşağıdaki gibidir.

SINCE … (-den beri)

 • I have been living here since 1992.
  (1992’den beri burada yaşıyorum.)
 • She has been working at that company since January.
  (O, Ocak ayından beri o şirkette çalışıyor.)
 • We have been friends since childhood.
  (Biz çocukluk zamanlarından beri arkadaşız.)

FOR … (için), weeks… (haftalarca), years… (yıllarca), for the last… (son olarak)

 • They have been traveling for two weeks.
  (İki haftadır seyahat ediyorlar.)
 • He has been studying English for five years.
  (Beş yıldır İngilizce öğreniyor.)
 • She has been living abroad for the last six months.
  (Son altı aydır yurtdışında yaşıyor.)

AL MORNING … (tüm sabah boyunca), all week… (tüm hafta boyunca), all year… (tüm yıl boyunca/ yıl boyunca)

 • I have been working on this project all morning.
  (Bu proje üzerinde tüm sabah boyunca çalışıyorum.)
 • They have been renovating their house all week.
  (Tüm hafta boyunca evlerini yenilemekteydiler.)
 • She has been studying for the exam all year.
  (Tüm yıl boyunca sınav için çalışıyor.)

RECENTLY (son zamanlarda), lately (son zamanlarda)

 • I have been feeling very stressed recently.
  (Son zamanlarda çok stresli hissediyorum.)
 • They have been arguing a lot lately.
  (Son zamanlarda çok tartışıyorlar.)
 • She has been binge-watching TV shows recently.
  (Son zamanlarda TV dizilerini arka arkaya izliyor.)

HOW LONG… (ne kadar süredir…)

 • How long have you been waiting for the bus?
  (Otobüsü ne zamandır bekliyorsun?)
 • How long has she been studying for the exam?
  (Sınav için ne zamandır çalışıyor?)
 • How long have they been living in that neighborhood?
  (O mahallede ne zamandır yaşıyorlar?)

Present Perfect Continuous ve Present Perfect Arasındaki Fark Nedir?

Present Perfect Continuous ve Present Perfect genellikle karıştırılabilir. Ancak, aralarındaki farkı anlamak oldukça önemlidir.

 • Present Perfect Continuous, bir eylemin ne kadar süredir devam ettiğini vurgular.
  • "I have been studying for two hours." (İki saattir ders çalışıyorum.)
 • Present Perfect ise, bir eylemin geçmişte başladığını ve şu anki sonucu üzerinde durur.
  • "I have studied a lot, so I feel confident." (Çok çalıştım, bu yüzden kendimi güvende hissediyorum.)

Present Perfect Continuous tense, bir eylemin ne kadar süredir devam ettiğini belirtmek için kullanılan önemli bir İngilizce tense'dir. Doğru şekilde kullanıldığında, İngilizce konuşmanızı daha akıcı ve doğal hale getirebilirsiniz. Bu tense üzerinde bol bol pratik yaparak, İngilizce dilbilgisini daha iyi anlamak mümkündür.