Present Perfect Tense

Present Perfect Tense, genellikle geçmişte başlayıp şu ana kadar devam eden eylemleri veya geçmişteki bir zamanda başlayıp şu ana kadar etkileri devam eden durumları ifade etmek için kullanılır. Türkçe'de "şimdiye kadar", "daha önce", "halen", "zaten" gibi ifadelerle karşılanabilir.

Örneğin:

 • I have studied English for five years.
  * Beş yıldır İngilizce çalışıyorum.
 • They have lived in London since 2010.
  * 2010'dan beri Londra'da yaşıyorlar.
 • I have known Tolga since high school.
  * Tolgayı liseden beri tanıyorum.

Present Perfect Tense Cümle Nasıl Oluşturulur?

Present Perfect Tense, "have" veya "has" yardımcı fiilleriyle, geçmiş zamanın üçüncü hali (past participle) olan fiillerle oluşturulur.

Özne + have/has + past participle (Verb3)

Olumlu cümle örnekleri:

 • I have visited Paris. (Paris'i ziyaret ettim.)
 • She has finished her homework. (O, ödevini bitirdi.)

Olumsuz cümle örnekleri:

 • I haven't seen that movie yet. (O filmi henüz görmedim.)
 • They haven't arrived yet. (Onlar henüz gelmedi.)

Soru cümlesi örnekleri:

 • Have you ever been to New York? (Hiç New York'a gittin mi?)
 • Has she read this book before? (O bu kitabı daha önce okudu mu?)

Present Perfect Tense Nerelerde Kullanılır?

 • Geçmişte başlayıp şu ana kadar devam eden bir eylemi ifade etmek için: "I have worked here for ten years." (Burada on yıl çalışıyorum.)
 • Geçmişte belirli bir zamanda gerçekleşen eylemin sonuçlarını vurgulamak için: "She has just finished her presentation." (O, sunumunu yeni bitirdi.)
 • Hayat boyu deneyimleri ifade etmek için: "I have never traveled to Asia." (Asya'ya hiç seyahat etmedim.)

Present Perfect Tense Önemli Noktalar

 • Present Perfect Tense ile eylemin ne zaman gerçekleştiği belirtilmez, sadece eylemin gerçekleştiği ve sonuçlarının halen devam ettiği vurgulanır.
 • "For" ve "Since" sıklıkla Present Perfect Tense ile kullanılan zaman ifadeleridir. "For" bir sürenin ne kadar sürdüğünü, "since" ise bir başlangıç zamanını belirtir. Örneğin: "I have known her for ten years." (On yıldır onu tanıyorum.) veya "She has lived in Paris since 2015." (O, 2015'ten beri Paris'te yaşıyor.)

Present Perfect Tense, İngilizce dilbilgisinin önemli bir parçasıdır ve doğru bir şekilde kullanıldığında iletişimi daha etkili hale getirebilir. Bu zaman biçimini anlamak ve kullanmak, İngilizce becerilerinizi geliştirmenin önemli bir adımıdır. Daha iyi kavramak için bol bol örnek cümleler kurmak gerekir.