Past Continuous Tense (Sürekli Geçmiş Zaman)

"Past Continuous Tense", geçmişteki bir eylemin belirli bir zaman dilimi boyunca devam ettiğini ifade etmek için kullanılır. Fiillerin "was/were + V-ing" şeklindeki halleri ile oluşturulur.

Olumlu Cümle

Özne + was/were + V-ing

Örnekler:

 • I was studying when the phone rang. (Telefon çaldığında ders çalışıyordum.)
 • They were watching TV all night. (Bütün gece TV izliyorlardı.)
 • She was reading a book when I arrived. (Ben varınca bir kitap okuyordu.)

Olumsuz Cümle

Özne + was/were + not + V-ing

Örnekler:

 • I was not studying when the phone rang. (Telefon çaldığında ders çalışmıyordum.)
 • They were not watching TV all night. (Bütün gece TV izlemiyorlardı.)
 • She was not reading a book when I arrived. (Ben varınca bir kitap okumuyordu.)

Soru Cümlesi

Was/were + özne + V-ing

Örnekler:

 • Was I studying when the phone rang? (Telefon çaldığında ders çalışıyor muydum?)
 • Were they watching TV all night? (Bütün gece TV izliyorlar mıydı?)
 • Was she reading a book when I arrived? (Ben varınca bir kitap okuyor muydu?)

Kullanım Alanları

 • İki geçmiş eylem arasında daha uzun süreli olanını ifade etmek için kullanılır. Örneğin, "I was studying for the exam when my friend called" (Arkadaşım aradığında sınav için çalışıyordum).
 • Bir olayın belirli bir zaman dilimi boyunca devam ettiğini ifade etmek için kullanılır. Örneğin, "They were waiting for the bus for an hour" (Bir saat boyunca otobüsü bekliyorlardı).
 • İki eylemin aynı anda gerçekleştiğini belirtmek için kullanılır. Örneğin, "I was cooking dinner while my husband was doing the dishes" (Eşim bulaşıkları yıkarken yemeği pişiriyordum).

Özet

Bu yazımızda "Past Continuous Tense" yapısının oluşturulması, olumlu, olumsuz ve soru cümleleri, kullanım alanları hakkında öğrendik. Bu yapı, geçmişteki bir eylemin belirli bir zaman dilimi boyunca devam ettiğini ifade etmek için kullanılır. Öğrendiklerinizi pekiştirmek için, Vocabrain ile yapay zeka destekli bir şekilde örnek cümleler kurarak pratik yapabilirsiniz.