Future Tense (Gelecek Zaman | will be)

Bu dersimizde, İngilizce'de "will be" yapısını inceleyeceğiz. Bu yapının gelecekteki süreçleri, tahminleri ve öngörüleri ifade etmek için kullanıldığını öğreneceğiz.

"Will Be" Yapısının Oluşturulması:"Will be" yapısı, gelecekte belirli bir süreç veya durumun gerçekleşeceğini ifade etmek için kullanılır. Bu yapıyı oluştururken, "will" yardımcı fiili, "be" fiilinin uygun şekli (am/is/are) ve fiilin üçüncü hali (-ing) kullanılır.

Olumlu Cümle: Özne + will be + fiil+ing

Örnekler:

 • I will be studying all day tomorrow. (Yarın bütün gün çalışıyor olacağım.)
 • She will be traveling to Europe next month. (Gelecek ay Avrupa'ya seyahat ediyor olacak.)
 • We will be waiting for you at the airport. (Havalimanında seni bekliyor olacağız.)

Olumsuz Cümle: Özne + will not be + fiil+ing

Örnekler:

 • I will not be attending the meeting tomorrow. (Yarın toplantıya katılmıyor olmayacağım.)
 • He will not be working on Sunday. (Pazar günü çalışmıyor olmayacak.)
 • They will not be staying at the hotel tonight. (Bu gece otelde kalmıyor olmayacaklar.)

Soru Cümlesi: Will + özne + be + fiil+ing?

Örnekler:

 • Will you be coming to the party? (Partiye geliyor olacak mısın?)
 • Will she be waiting for me at the station? (Beni istasyonda bekliyor olacak mı?)
 • Will they be joining us for dinner? (Akşam yemeği için bizimle birlikte olacaklar mı?)

Kullanım Alanları:"Will be" yapısı, gelecekteki süreçleri, tahminleri ve öngörüleri ifade etmek için kullanılır. İşte bazı kullanım örnekleri:

Gelecekteki belirli bir süreci ifade etmek:

 • I will be working on a project next week. (Gelecek hafta bir proje üzerinde çalışıyor olacağım.)
 • They will be traveling around the world for six months. (Altı ay boyunca dünyayı geziyor olacaklar.)

Gelecekteki tahminlerde bulunmak:

 • It will be raining tomorrow. (Yarın yağmur yağacak.)
 • She will be successful in her new job. (Yeni işinde başarılı olacak.)

Bir olay veya plan hakkında bilgi vermek:

 • We will be attending the conference next month. (Gelecek ay konferansa katılacağız.)
 • He will be studying abroad for a year. (Bir yıl boyunca yurtdışında eğitim alacak.)

Özet

Bu dersimizde, "will be" yapısının gelecekteki süreçleri, tahminleri ve öngörüleri ifade etmek için nasıl kullanıldığını öğrendik. Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerini oluştururken nasıl kullanacağımızı inceledik.

"Will be" yapısı, gelecekte belirli bir süreç veya durumun gerçekleşeceğini ifade etmek için kullanılır. Özellikle gelecekteki planlar, tahminler ve olaylar hakkında bilgi vermek için sıklıkla kullanılır. Bu yapıyı kullanarak gelecekteki eylemleri ve durumları ifade edebilir, tahminlerde bulunabilir ve bilgi paylaşabilirsiniz.