To be fiilinin kullanımı (am - is - are)

"To be" fiili, İngilizce öğrenirken karşılaşacağınız en temel ve en sık kullanılan fiillerden biridir. Bu yazıda, "to be" fiilinin ne olduğunu, nasıl kullanılacağını ve olumlu, olumsuz, soru şekillerini öğreneceğiz.

To be Fiili Nedir?

"To be" fiili, İngilizce'de "olmak" anlamına gelir ve bir durumu, özelliği, yaşantıyı ya da varoluşu ifade etmek için kullanılır. "To be" fiilinin üç farklı şekli bulunur:

 1. am – birinci tekil şahıs (I)
 2. is – üçüncü tekil şahıs (he, she, it)
 3. are – birinci, ikinci ve üçüncü çoğul şahıs (we, you, they) ve ikinci tekil şahıs (you)

To be Fiili Olumlu Cümleler

"To be" fiili ile olumlu cümleler kurarken, şu yapıyı kullanırız:

Özne + "to be" fiili + tamamlayıcı

Örnekler:

 • I am a teacher. (Ben bir öğretmenim.)
 • She is happy. (O mutlu.)
 • They are students. (Onlar öğrenci.)

To be Fiili Olumsuz Cümleler

"To be" fiili ile olumsuz cümleler kurarken, şu yapıyı kullanırız:

Özne + "to be" fiili + not + tamamlayıcı

Örnekler:

 • I am not a doctor. (Ben bir doktor değilim.)
 • He is not tired. (O yorgun değil.)
 • We are not late. (Biz geç kalmadık.)

To be Fiili Soru Cümleleri

"To be" fiili ile soru cümlesi kurarken, şu yapıyı kullanırız:

"To be" fiili + özne + tamamlayıcı + ?

Örnekler:

 • Am I a good student? (Ben iyi bir öğrenci miyim?)
 • Is she your friend? (O, senin arkadaşın mı?)
 • Are they at home? (Onlar evde mi?)

Özet

Bu yazımızda "to be" fiilinin kullanımını ve olumlu, olumsuz, soru şekillerini öğrendik. İngilizce öğrenirken, "to be" fiilini sıkça kullanacağınız için bu yapıları iyice öğrenmek önemlidir.