Future Tense (Gelecek Zaman | am-is-are going to)

Hoş geldiniz! Bu dersimizde, gelecek zamanı ifade etmek için kullanılan "am/is/are + going to" yapısını inceleyeceğiz. Bu yapıyla gelecekteki planlarımızı, niyetlerimizi ve tahminlerimizi ifade edebiliriz.

"am/is/are + going to" Yapısının Oluşturulması:"am/is/are + going to" yapısı, gelecekte gerçekleşecek bir eylemi veya planı ifade etmek için kullanılır. Bu yapıyı oluştururken, "be" fiilinin uygun şekli (am/is/are) ve "going to" ifadesini kullanırız.

Örnekler:

 • I am going to visit my grandparents this weekend. (Bu hafta sonu büyükannemi ve büyükbabamı ziyaret edeceğim.)
 • She is going to start a new job next month. (Gelecek ay yeni bir işe başlayacak.)
 • We are going to have a party on Friday. (Cuma günü bir parti düzenleyeceğiz.)
 • They are going to travel to Japan next year. (Gelecek yıl Japonya'ya seyahat edecekler.)

"am/is/are + going to" Olumlu Cümleler:"am/is/are + going to" yapısıyla olumlu cümleler kurarken, şu yapıyı kullanırız:

Özne + "be" fiili (am/is/are) + going to + fiil

Örnekler:

 • I am going to study for the exam tonight. (Bu gece sınava çalışacağım.)
 • You are going to meet your friends for lunch. (Öğle yemeği için arkadaşlarınla buluşacaksın.)
 • She is going to buy a new car. (Yeni bir araba satın alacak.)
 • He is going to start a new project. (Yeni bir proje başlatacak.)
 • They are going to watch a movie at the cinema. (Sinemada bir film izleyecekler.)

"am/is/are + going to" Olumsuz Cümleler:"am/is/are + going to" yapısıyla olumsuz cümleler kurarken, "not" kelimesini ekleriz:

Özne + "be" fiili (am/is/are) + not + going to + fiil

Örnekler:

 • I am not going to travel abroad this summer. (Bu yaz yurtdışına seyahat etmeyeceğim.)
 • You are not going to attend the party. (Partiye katılmayacaksın.)
 • She is not going to buy a new phone. (Yeni bir telefon satın almayacak.)
 • He is not going to take the day off. (İzin almayacak.)
 • They are not going to move to a new city. (Yeni bir şehre taşınmayacaklar.)

"am/is/are + going to" Soru Cümleleri:"am/is/are + going to" yapısıyla soru cümleleri kurarken, şu yapıyı kullanırız:


Am/Is/Are + özne + going to + fiil?

Örnekler:

 • Are you going to study abroad next year? (Gelecek yıl yurtdışında okumaya mı gidiyorsun?)
 • Is she going to attend the meeting tomorrow? (Yarın toplantıya katılacak mı?)
 • Are they going to buy a new house? (Yeni bir ev mi satın alacaklar?)
 • Are we going to have a picnic this weekend? (Bu hafta sonu piknik yapacak mıyız?)
 • Is he going to learn how to play the guitar? (Gitar çalmayı öğrenecek mi?)

Kullanım Alanları:"am/is/are + going to" yapısı, gelecekteki planları, niyetleri ve tahminleri ifade etmek için kullanılır. İşte bazı kullanım örnekleri:

Gelecekte yapmayı planladığımız eylemleri ifade etmek:

 • I am going to start a new job next month. (Gelecek ay yeni bir işe başlayacağım.)
 • They are going to travel around Europe next summer. (Gelecek yaz Avrupa'yı gezecekler.)

Tahminler ve öngörüler:

 • Look at those dark clouds. It's going to rain. (O koyu bulutlara bak. Yağmur yağacak.)
 • He has been studying all day. He is going to pass the exam. (Bütün gün çalışıyor. Sınavı geçecek.)

Kendi niyetlerimizi veya başkalarının niyetlerini ifade etmek:

 • I am going to learn how to cook. (Yemek yapmayı öğrenmeye niyetliyim.)
 • She is going to quit her job and travel the world. (İşini bırakacak ve dünyayı gezecek.)

Özet: Bu dersimizde, "am/is/are + going to" yapısının oluşturulması, olumlu, olumsuz ve soru cümleleri, kullanım alanları hakkında öğrendik. Bu yapı, gelecekteki planlarımızı, niyetlerimizi ve tahminlerimizi ifade etmek için kullanılır. Öğrendiklerinizi pekiştirmek için örnek cümleler oluşturarak ve bu yapıyı farklı senaryolarda kullanarak pratik yapabilirsiniz.