Present Continuous Tense (Şimdiki zaman)

"Present Continuous Tense" yapısı, İngilizce'de şu an yapılan bir eylemi ifade etmek için kullanılır. Bu yazıda "Present Continuous Tense" yapısının nasıl oluşturulduğunu, olumlu, olumsuz ve soru şekillerini öğreneceğiz.

"Present Continuous Tense" Yapısı Oluşturma

"Present Continuous Tense" yapısı oluştururken, "to be" fiilinin şimdiki zaman hallerine uygun olarak, "-ing" takısı eklenen fiilin "be" fiilinden sonra kullanılması gerekiyor.

Örnekler:

 • I am studying for my exam. (Sınavım için çalışıyorum.)
 • You are watching a movie. (Bir film izliyorsun.)
 • She is reading a book. (Bir kitap okuyor.)
 • He is playing football. (Futbol oynuyor.)
 • They are traveling to Europe. (Avrupa'ya seyahat ediyorlar.)

Şimdi Present Continue Tense örnek cümlelerine göz atalım. Aşağıda Present Continous Tense 5 olumlu 5 olumsuz cümle örneğini görebilirsiniz.

Present Continuous Tense Olumlu Cümleler

Present Continuous Tense olumlu cümle yapısı aşağıdaki gibidir:

Özne + "to be" fiili (am/is/are) + fiilin "-ing" hali + nesne

Örnekler:

 • I am watching TV. (Televizyon izliyorum.)
 • You are listening to music. (Müzik dinliyorsun.)
 • She is eating dinner. (Akşam yemeği yiyor.)
 • He is studying English. (İngilizce çalışıyor.)
 • They are playing games. (Oyun oynuyorlar.)

"Present Continuous Tense" Olumsuz Cümleler

Present Continuous Tense ile olumsuz cümleler kurarken, şu yapıyı kullanırız:

Özne + "to be" fiili (am/is/are) + not + fiilin "-ing" hali + nesne

Örnekler:

 • I am not playing basketball. (Basketbol oynamıyorum.)
 • You are not watching TV. (Televizyon izlemiyorsun.)
 • She is not reading a book. (Kitap okumuyor.)
 • He is not eating pizza. (Pizza yemiyor.)
 • They are not studying for the exam. (Sınava çalışmıyorlar.)

"Present Continuous Tense" Soru Cümleleri

Present Continuous Tense ile soru cümlesi kurarken, şu yapıyı kullanırız:

"To be" fiili (am/is/are) + özne + fiilin "-ing" hali + nesne + ?

Örnekler:

 • Am I playing the piano correctly? (Doğru bir şekilde piyano çalıyor muyum?)
 • Are you watching a movie with me? (Benimle birlikte bir film izliyor musun?)
 • Is she eating dinner now? (Şimdi akşam yemeği yiyor mu?)
 • Is he studying English at the library? (Kütüphanede İngilizce çalışıyor mu?)
 • Are they traveling to Europe tomorrow? (Yarın Avrupa'ya seyahat ediyorlar mı?)

Kısa Cevaplar

Present Continuous Tense ile yapılan sorulara kısa cevaplar verirken, şu yapıyı kullanırız:

Evet cevabı: Yes, + özne + "to be" fiili (am/is/are) + fiilin "-ing" hali.
Hayır cevabı: No, + özne + "to be" fiili (am/is/are) + not + fiilin "-ing" hali.

Örnekler:

 • Are you studying for the exam? Yes, I am. / No, I'm not. (Sınava çalışıyor musun? Evet, çalışıyorum. / Hayır, çalışmıyorum.)
 • Is she sleeping now? Yes, she is. / No, she isn't. (Şimdi uyuyor mu? Evet, uyuyor. / Hayır, uyumuyor.)

Kullanım Alanları

Present Continuous Tense, şu an yapılan eylemleri ifade etmek için kullanılır. Ayrıca, gelecekte belirli bir zamanda yapılacak planları ifade etmek için de kullanılabilir.

Örnekler:

 • I am studying for my exam right now. (Şu an sınavıma çalışıyorum.)
 • They are planning to travel to Asia next month. (Gelecek ay Asya'ya seyahat etmeyi planlıyorlar.)
 • She is learning Spanish this semester. (Bu dönem İspanyolca öğreniyor.)
 • We are going to the concert tonight. (Bu gece konsere gidiyoruz.)

Özet

Bu yazımızda "Present Continuous Tense" yapısının oluşturulması, olumlu, olumsuz ve soru cümleleri, kısa cevaplar ve kullanım alanları hakkında öğrendik. Bu yapı, İngilizce'de şu an yapılan bir eylemi ifade etmek için kullanılır. Öğrendiklerinizi pekiştirmek için, örnek cümleler kurarak ve bu yapının farklı zamanlarda kullanımına örnekler vererek pratik yapabilirsiniz.