Modal Verbs - should

"Should + V1" Yapısının Oluşturulması:"Should + V1" yapısı, bir eylemin yapılması gerekliliğini veya tavsiye edilen bir eylemi ifade etmek için kullanılır. Bu yapının oluşturulmasında "should" yardımcı fiili ve fiilin birinci hali (V1) kullanılır.

💡
Voca ile "Should Modal Verbs" konusunda pratik yaparken, Voca size karışık halde aynı cümlelerin "Olumlu, Olumsuz, Olumlu Soru ve Olumsuz Soru" hallerini çevirmenizi isteyecek. Böylece ayı cümlelerin birden fazla yapıdaki hallerini pratik yapmış olacağız.

Olumlu Cümle: Özne + should + V1

Örnekler:

 • You should eat more vegetables. (Daha fazla sebze yemelisin.)
 • He should study for the exam. (Sınava çalışmalı.)
 • We should take a break and relax. (Ara verip dinlenmeliyiz.)

Olumsuz Cümle: Özne + should not/shouldn't + V1

Örnekler:

 • You should not eat too much junk food. (Çok fazla abur cubur yememelisin.)
 • He shouldn't skip classes. (Derslere katılmamalı.)
 • We shouldn't be late for the meeting. (Toplantıya geç kalmamalıyız.)

Soru Cümlesi: Should + özne + V1?

Örnekler:

 • Should I call him back? (Ona geri dönmem mi gerekiyor?)
 • Should they start the project now? (Proje için şimdi başlamalılar mı?)
 • Should we invite them to the party? (Partiye onları davet etmeli miyiz?)

Öneriler ve Tavsiyeler:"Should + V1" yapısı, bir eylemin yapılması gerekliliğini veya bir tavsiyeyi ifade etmek için kullanılır. Örneğin, sağlıklı beslenmeyle ilgili bir tavsiye vermek veya bir arkadaşa yardım etmek için bu yapıyı kullanabiliriz. Örnekler:

 • You should exercise regularly to stay fit. (Formda kalmak için düzenli olarak egzersiz yapmalısın.)
 • She should ask for help if she needs it. (İhtiyacı olduğunda yardım istemeli.)
 • We should save money for the future. (Gelecek için para biriktirmeliyiz.)

Gereklilikler:"Should + V1" yapısı ayrıca bir eylemin gerekliliğini ifade etmek için de kullanılır. Örneğin, bir kurallara uymak veya bir işte gereken bir eylemi yapmak için bu yapıyı kullanabiliriz. Örnekler:

 • Employees should follow the company policies. (Çalışanlar şirket politikalarına uymalıdır.)
 • Students should submit their assignments on time. (Öğrenciler ödevlerini zamanında teslim etmelidir.)

Özet

Bu dersimizde, "should + V1" yapısının önerileri, tavsiyeleri ve gereklilikleri ifade etmek için nasıl kullanıldığını öğrendik. Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerini nasıl oluşturacağımızı inceledik.

"Should + V1" yapısı, bir eylemin yapılması gerekliliğini veya tavsiye edilen bir eylemi ifade etmek için kullanılır. Bu yapıyı kullanarak başkalarına önerilerde bulunabilir, tavsiyeler verebilir ve gereklilikleri ifade edebilirsiniz.

Öneriler ve tavsiyeler verirken "should + V1" yapısını kullanabilirsiniz. Örneğin, birisi için sağlıklı beslenme, egzersiz yapma veya bir konuda daha iyi bir performans sergileme gibi konularda tavsiyelerde bulunabilirsiniz.

Ayrıca, "should + V1" yapısı bir eylemin gerekliliğini ifade etmek için de kullanılır. Kurallara uyma, zamanında teslim etme veya belirli bir durumda yapılması gereken eylemleri ifade etme gibi durumlarda bu yapıyı kullanabilirsiniz.

Bu bilgileri kullanarak örnek cümleler oluşturarak ve farklı senaryolarda "should + V1" yapısını nasıl kullanabileceğinizi düşünerek pratik yapabilirsiniz. Önerilerde bulunmak, tavsiyeler vermek veya gereklilikleri ifade etmek için "should + V1" yapısını güvenle kullanabilirsiniz.