Modal Verbs - can

"Can + V1" Yapısının Oluşturulması:"Can + V1" yapısı, bir eylemin yapılabilme yeteneğini, iznini veya isteğini ifade etmek için kullanılır. Bu yapının oluşturulmasında "can" yardımcı fiili ve fiilin birinci hali (V1) kullanılır.

💡
Voca ile "Can Modal Verbs" konusunda pratik yaparken, Voca size karışık halde aynı cümlelerin "Olumlu, Olumsuz, Olumlu Soru ve Olumsuz Soru" hallerini çevirmenizi isteyecek. Böylece ayı cümlelerin birden fazla yapıdaki hallerini pratik yapmış olacaksınız.

Olumlu Cümle: Özne + can + V1

Örnekler:

 • I can swim. (Yüzebilirim.)
 • She can play the piano. (Piyano çalabilir.)
 • We can speak English fluently. (Akıcı bir şekilde İngilizce konuşabiliriz.)

Olumsuz Cümle: Özne + cannot/can't + V1

Örnekler:

 • I cannot swim. (Yüzemem.)
 • She can't play the guitar. (Gitar çalamaz.)
 • We cannot speak French. (Fransızca konuşamayız.)

Soru Cümlesi: Can + özne + V1?

Örnekler:

 • Can you ride a bicycle? (Bisiklet sürebilir misin?)
 • Can she sing well? (İyi şarkı söyleyebilir mi?)
 • Can they speak Spanish? (İspanyolca konuşabilirler mi?)

Yetenekler:"Can + V1" yapısı, bir kişinin belirli bir eylemi yapabilme yeteneğini ifade etmek için kullanılır. Bu yetenek, fiziksel veya zihinsel aktiviteleri kapsayabilir. Örnekler:

 • He can play the guitar. (Gitar çalabilir.)
 • She can speak multiple languages. (Birden fazla dil konuşabilir.)
 • They can solve complex math problems. (Karmaşık matematik problemlerini çözebilirler.)

İzinler:"Can + V1" yapısı, bir kişinin bir eylemi yapma iznine sahip olduğunu ifade etmek için de kullanılır. Örnekler:

 • Can I use your computer? (Bilgisayarını kullanabilir miyim?)
 • Can they go to the party? (Partiye gidebilirler mi?)
 • Can she borrow your book? (Kitabını ödünç alabilir mi?)

İstekler:"Can + V1" yapısı aynı zamanda bir isteği veya ricası ifade etmek için de kullanılır. Örnekler:

 • Can you help me with my homework? (Ödevimde bana yardım edebilir misin?)
 • Can he give me a ride to the airport? (Beni havaalanına bırakabilir mi?)
 • Can they pass me the salt, please? (Tuzunu bana uzatabilirler mi, lütfen?)

Özet

Bu dersimizde, "can + V1" yapısının yetenekleri, izinleri ve istekleri ifade etmek için nasıl kullanıldığını öğrendik. Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerini nasıl oluşturacağımızı inceledik.

"Can + V1" yapısı, bir kişinin belirli bir eylemi yapabilme yeteneğini, iznini veya isteğini ifade etmek için kullanılır. Örneğin, bir kişinin bir enstrüman çalabilme yeteneğini, birden fazla dil konuşabilme yeteneğini veya karmaşık matematik problemlerini çözebilme yeteneğini ifade etmek için bu yapıyı kullanabiliriz.

Aynı zamanda, "can + V1" yapısı izinleri ifade etmek için de kullanılır. Bir kişinin bir eylemi yapma iznine sahip olup olmadığını sormak veya bir izin talep etmek için bu yapıyı kullanabiliriz.

Bunun yanı sıra, "can + V1" yapısı bir isteği veya ricası ifade etmek için de kullanılır. Bir yardım istemek, birine bir şeyi ödünç istemek veya bir şeyi rica etmek için bu yapıyı kullanabiliriz.

Bu bilgileri kullanarak örnek cümleler oluşturarak ve farklı senaryolarda "can + V1" yapısını nasıl kullanabileceğinizi düşünerek pratik yapabilirsiniz. Yeteneklerinizi ifade etmek, izin talep etmek veya bir istekte bulunmak için "can + V1" yapısını güvenle kullanabilirsiniz.