Present Simple Tense (Geniş Zaman)

Present Simple Tense, İngilizce'de genelde alışkanlıklar, rutinler, gerçekler ve sürekli durumlar ifade etmek için kullanılır. Bu yazımızda Present Simple Tense'in nasıl oluşturulduğunu, olumlu, olumsuz ve soru şekillerini öğreneceğiz.

Present Simple Tense Cümle Oluşturma

Present Simple Tense oluştururken, fiillerin temel halini kullanırız. Üçüncü tekil şahıslar (he, she, it) için, fiilin sonuna "-s" veya "-es" ekleriz.

Simple Present Tense ile ilgili cümleler:

 • I work (Ben çalışırım)
 • You play (Sen oynarsın)
 • He reads (O okur)
 • She watches (O izler)

Present Simple Tense Olumlu Cümleler

Present Simple Tense ile olumlu cümleler kurarken, şu yapıyı kullanırız:

Özne + fiil + nesne

Örnekler:

 • I walk to school every day. (Her gün okula yürüyerek giderim.)
 • She likes coffee. (O kahve sever.)
 • They play soccer on Saturdays. (Cumartesileri futbol oynarlar.)

Present Simple Tense Olumsuz Cümleler

Present Simple Tense ile olumsuz cümleler kurarken, şu yapıyı kullanırız:

Özne + do/does + not + fiil + nesne

*Not: Üçüncü tekil şahıslar için "do" yerine "does" kullanılır.

Örnekler:

 • I do not drink tea. (Ben çay içmem.)
 • You do not know the answer. (Cevabı bilmezsin.)
 • He does not speak Italian. (O İtalyanca konuşmaz.)

Simple Present Tense Olumsuz Cümleler ile ilgili daha detaylı bilgi ve daha fazla örnek cümle görmek için tıklayın.

Present Simple Tense Soru Cümleleri

Present Simple Tense ile soru cümlesi kurarken, şu yapıyı kullanırız:

Do/Does + özne + fiil + nesne + ?

*Not: Üçüncü tekil şahıslar için "do" yerine "does" kullanılır.

Örnekler:

 • Do I know you? (Seni tanıyor muyum?)
 • Does she like pizza? (O pizza sever mi?)
 • Do they live in London? (Onlar Londra'da mı yaşıyor?)

Bu yazımıda Present Simple Tense'in nasıl oluşturulduğunu, olumlu, olumsuz ve soru şekillerini öğrendik. İngilizce konuşma ve yazma becerilerinizi geliştirmek için bu yapıları sıkça kullanmaya çalışın.