Simple Past Tense (Basit Geçmiş Zaman)

"Simple Past Tense" geçmişteki tamamlanmış eylemleri ifade etmek için kullanılır. Fiillerin 2. halleri (V2) kullanılarak oluşturulur.

Olumlu Cümle

Özne + geçmiş zaman fiili (V2) + di/dı/du/dü (ed)

Örnekler:

 • I watched a movie yesterday. (Dün bir film izledim.)
 • She cooked dinner for us last night. (Dün gece bize yemek pişirdi.)
 • They traveled to Europe last year. (Geçen yıl Avrupa'ya seyahat ettiler.)

Olumsuz Cümle

Özne + did + not + geçmiş zaman fiili (V2)

Örnekler:

 • I did not watch a movie yesterday. (Dün bir film izlemedim.)
 • She did not cook dinner for us last night. (Dün gece bize yemek pişirmedi.)
 • They did not travel to Europe last year. (Geçen yıl Avrupa'ya seyahat etmediler.)

Soru Cümlesi

Did + özne + geçmiş zaman fiili (V2)

Örnekler:

 • Did you watch a movie yesterday? (Dün bir film izledin mi?)
 • Did she cook dinner for us last night? (Dün gece bize yemek pişirdi mi?)
 • Did they travel to Europe last year? (Geçen yıl Avrupa'ya seyahat ettiler mi?)

Düzensiz Fiiller

Düzensiz fiiller, "Simple Past Tense" yapısında düzenli fiillerden farklı olarak değişik bir yapıda kullanılırlar. Bu fiillerin 2. halleri düzenli olarak "-ed" ile bitmez. İngilizce'de yaklaşık olarak 200 adet düzensiz fiil vardır. Bunlar genellikle ezberlenir. Bazı örnekler şunlardır:

 • go (gitmek) - went
 • see (görmek) - saw
 • eat (yemek yemek) - ate
 • have (sahip olmak) - had
 • do (yapmak) - did

Örnekler:

 • I went to the park yesterday. (Dün parka gittim.)
 • She saw a movie last night. (Dün gece bir film izledi.)
 • They had breakfast at the hotel. (Otelde kahvaltı yaptılar.)

Özet

Bu yazımızda "Simple Past Tense" yapısının oluşturulması, olumlu, olumsuz ve soru cümleleri, düzensiz fiiller ve kullanım alanları hakkında öğrendik. Bu yapı, İngilizce'de geçmişteki tamamlanmış eylemleri ifade etmek için kullanılır. Öğrendiklerinizi pekiştirmek için Vocabrain ile yapay zeka destekli olarak örnek cümleler kurmayı unutmayın!