blog

Vocabrain

March 18th, 2024

Simple Present Tense Olumsuz Cümleler

Başlangıç seviyesinde İngilizce öğrenenler için, İngilizce dilbilgisinin temellerini öğrenmek önemlidir. Bu temellerden biri de "Simple Present Tense" yani "Geniş Zaman" olarak bilinen cümle yapısıdır. Olumlu düz cümle kurmak genel olarak olumsuz cümleler üretmekten daha zordur. Bizde bu zorluğa açıklık getirebilmek adına bu içeriğimizde "Simple Present Tense Olumsuz Cümleler" konusunu detaylandıracağız. Bu yapı, günlük hayatta tekrarlayan eylemleri, alışkanlıkları ve genel gerçekleri anlatan bir zaman kipidir.

Simple Present Tense Olumsuz Cümle Yapısı:

 1. Özne: Cümleye özne ile başlanır.
 2. Yardımcı Fiil: Özneden sonra, fiilin çekimine göre do not (1. tekil ve 2. tekil kişi için) veya does not (3. tekil kişi için) yardımcı fiili kullanılır.
 3. Ana Fiil: Yardımcı fiilden sonra, fiilin mastar hali kullanılır.
 4. Nesne: Nesne varsa, fiilden sonra kullanılır.

Örnekleri İnceleyelim
 1. I do not play basketball. (Ben basketbol oynamam.)
 2. You do not speak Spanish fluently. (Sen akıcı bir şekilde İspanyolca konuşmazsın.)
 3. He does not like coffee. (O kahveyi sevmez.)
 4. She does not work on weekends. (O hafta sonları çalışmaz.)
 5. It does not rain much in this region. (Bu bölgede çok yağmur yağmaz.)
 6. We do not watch TV in the morning. (Sabahları televizyon izlemeyiz.)
 7. They do not live in that neighborhood. (Onlar o mahallede yaşamazlar.)

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi, "do not" ve "does not" olumsuzluk ifade ederken, ardından gelen fiil mastar hali olarak kullanılır.

Simple Present Tense Olumsuz Cümlelerde Kullanılan Diğer Kelimeler

 • Never: Asla
 • Rarely: Nadiren
 • Usually: Genellikle
 • Sometimes: Bazen
 • Often: Sık sık

Örnekler:

 • never eat meat. (Asla et yemem.)
 • She rarely goes to the cinema. (Nadiren sinemaya gider.)
 • We usually go to the park on Sundays. (Pazar günleri genellikle parka gideriz.)
 • They sometimes play video games. (Bazen video oyunu oynarlar.)
 • He often travels to different countries. (Sık sık farklı ülkelere seyahat eder.)

Simple Present Tense Olumsuz Cümlelerde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

 • Olumsuz cümlelerde "not" kelimesi yardımcı fiilden sonra gelir.
 • "Never" ve "rarely" gibi kelimeler cümlenin başında kullanılabilir.
 • "Usually""sometimes" ve "often" gibi kelimeler cümlenin ortasında kullanılabilir.

Simple Present Tense'in olumsuz cümleleri, günlük hayatta sıklıkla kullanılan bir dilbilgisi kuralıdır. İngilizce konuşma becerilerini arttırmak için sık sık pratik yapmak ve İngilizce cümleler kurmak oldukça önemlidir.

Dilbilgisi kurallarını öğrenirken özgürce pratik yapabilmek için kelime dağarcığımızında yeterli seviyede olması gerekir. Öğrenilen her bir yeni kelime aynı zamanda yeni bir cümle anlamına gelir. Bunun için İngilizcede en sık kullanılan kelimeler yazımızı incelemenizi tavsiye ederiz.

Yapay Zeka ile İngilizce Pratik Yapmaya Başla

Diğer Blog Yazıları

İngilizce öğrenme sürecini destekleyici içerikler okumak ister misin?
Vocabrain.com

Vocabrain yapay zeka teknolojisinden destek alarak dil öğrenim sürecinizi hızlandırır.

Adres:The Istanbul Residence
Sümer mah. Prof. Dr. Turan Güneş Cd. Zeytinburnu/Istanbul