blog

Vocabrain

June 1st, 2023

İngilizcede Used To Kullanımı

Bu yazımızda İngilizce'de used to kullanımını inceleyeceğiz ve örnek used to cümleleri paylaşacağız.

İngilizce dilbilgisinde, geçmişteki alışkanlıklarımızı ve durumlarımızı anlatmak için "used to" ifadesini kullanırız. Bu yapı, belirli bir zamanda gerçekleşen, ancak artık geçerli olmayan durumları ifade etmek için kullanılır.

✏️
Used to ifadesi, geçmişteki alışkanlıklarımız veya durumlarımızın şu anda geçerli olmadığını ifade etmek için kullanılır.

İngilizce'de Used to Nasıl Kullanılır

Used to yapısı, geçmişte düzenli olarak yaptığımız eylemleri, sahip olduğumuz alışkanlıkları veya bir zamanlar gerçekleşen durumları ifade etmek için kullanılır. Örnek olarak, "I used to live in Paris" (Bir zamanlar Paris'te yaşıyordum) veya "She used to play the piano" (O bir zamanlar piyano çalardı) cümlelerini verebiliriz. "Used to" ifadesini kullanırken, cümlenin zamanlaması genellikle geçmiş zamanda olur ve cümlenin sonundaki fiilin yalın hali kullanılır.

Used to Alışkanlıklarda ve Değişen Durumlarda Nasıl Kullanılır

Used to yapısıyla geçmişteki alışkanlıklarımızı veya durumlarımızı anlatırken, genellikle sürekli bir eylemi veya durumu ifade ederiz. Örneğin, "I used to walk to school every day" (Her gün okula yürürdüm) veya "They used to live in a small town" (Bir zamanlar küçük bir kasabada yaşıyorlardı) gibi cümleler kurabiliriz. Bu ifadeyi kullanarak geçmişteki deneyimlerimizi ve yaşam tarzlarımızı aktarabiliriz.

Used to ifadesi, geçmişteki alışkanlıklarımız veya durumlarımızın şu anda geçerli olmadığını ifade etmek için kullanılır. Bu ifadeyle, bir zamanlar yaptığımız bir eylemin artık gerçekleşmediğini veya bir durumun değiştiğini vurgulayabiliriz. Örneğin, "I used to smoke, but I quit last year" (Bir zamanlar sigara içerdim, ama geçen yıl bıraktım) veya "She used to have long hair, but she cut it short" (O bir zamanlar uzun saçları vardı, ama kısalttı) gibi cümleler kurabiliriz. "Used to" ifadesi, geçmişteki ve şu anki durum arasındaki değişikliği anlatmamıza yardımcı olur.

Used to ifadesi, geçmişteki alışkanlıklarımızı, durumlarımızı ve değişen durumları ifade etmek için kullanılan önemli bir yapıdır. Geçmişteki deneyimlerimizi ve yaşam tarzlarımızı anlatırken, bu ifadeyi kullanarak açık ve etkili bir şekilde iletişim kurabiliriz. "Used to" ifadesini doğru bir şekilde kullanarak, İngilizce dil becerilerimizi geliştirebilir ve başkalarıyla geçmişe dair anılarımızı paylaşabiliriz.

Used to Pozitif Cümle Örneği

Pozitif cümlelerde, geçmişte yapılan eylemler doğrulanır.
Örneğin, "We used to go camping every summer" (Her yaz kamp yapardık).

Used to Negatif Cümle Örneği

Used to ile negatif cümleler, geçmişte yapılmayan eylemler ifade edilir. Örneğin, "He didn't use to like broccoli" (Brokoliyi sevmezdi).

Used to Soru Cümlesi Örneği

Soru cümlelerinde used to ifadesi yardımcı fiil olarak kullanılır.
Örneğin, "Did you use to play basketball?" (Bir zamanlar basketbol oynar mıydınız?)

Örnek Used to cümleleri

used to kullanımı örnek cümleleri inceleyelim.

 • I used to live in a small town, but now I live in a big city.
  (Bir zamanlar küçük bir kasabada yaşardım, ancak şimdi büyük bir şehirde yaşıyorum.)
 • She used to play the piano when she was younger, but she doesn't play anymore.
  (Gençken piyano çalardı, ama artık çalmıyor.)
 • We used to go camping every summer, but we haven't been camping in years.
  (Her yaz kamp yapardık, ama yıllardır kampa gitmiyoruz.)
 • They used to visit their grandparents every Sunday, but now they live far away.
  (Her Pazar büyükannelerini ve büyükbabalarını ziyaret ederlerdi, ama şimdi uzakta yaşıyorlar.)
 • Did you use to watch that TV show? I remember we used to watch it together.
  (O televizyon programını izler miydiniz? Hatırlıyorum, birlikte izlerdik.)
Yapay Zeka ile İngilizce Pratik Yap

Diğer Blog Yazıları

İngilizce öğrenme sürecini destekleyici içerikler okumak ister misin?
Vocabrain.com

Vocabrain yapay zeka teknolojisinden destek alarak dil öğrenim sürecinizi hızlandırır.

Adres:The Istanbul Residence
Sümer mah. Prof. Dr. Turan Güneş Cd. Zeytinburnu/Istanbul