blog

Vocabrain

March 23rd, 2024

İngilizce Sayılar

İngilizce sayılar, globalleşen dünyada iletişimin temel taşlarından biridir. Günlük yaşamdan iş dünyasına, eğitimden seyahate kadar her alanda karşımıza çıkan İngilizce sayılar, dil öğreniminin de olmazsa olmazıdır. Bu blog yazısında, İngilizce'deki temel ve karmaşık sayıların nasıl kullanıldığını, telaffuzlarını ve günlük yaşamda nasıl entegre edilebileceğini detaylı bir şekilde ele alacağız.

İngilizce Pratik Yapma Uygulaması Vocabrain

İngilizce Sayılar: 0'dan 100'e kadar Sayıların Yazılış, Okunuş ve Anlamları

Sayı Yazılışı Okunuşu Türkçe Anlamı
0 Zero Ziro Sıfır
1 One Van Bir
2 Two Tu İki
3 Three Tıri Üç
4 Four For Dört
5 Five Fayf Beş
6 Six Siks Altı
7 Seven Sevn Yedi
8 Eight Eyit Sekiz
9 Nine Nayn Dokuz
10 Ten Ten On
11 Eleven İlevın On bir
12 Twelve Tüvelf On iki
13 Thirteen Törtiin On üç
14 Fourteen Fortiin On dört
15 Fifteen Fiftiin On beş
16 Sixteen Sikstiin On altı
17 Seventeen Sevıntiin On yedi
18 Eighteen Eytiin On sekiz
19 Nineteen Nayntiın On dokuz
20 Twenty-One Tüventi Van Yirmi
21 Twenty-Two Tüventi Tu Yirmi Bir
22 Twenty-Three Tüventi Tıri Yirmi İki
23 Twenty-Four Tüventi For Yirmi Üç
24 Twenty-Five Tüventi Fayf Yirmi Dört
25 Twenty-Six Tüventi Siks Yirmi Beş
26 Twenty-Six Tüventi Siks Yirmi Altı
27 Twenty-Seven Tüventi Sevn Yirmi Yedi
28 Twenty-Eight Tüventi Eyit Yirmi Sekiz
29 Twenty-Nine Tüventi Nayn Yirmi Dokuz
30 Thirty Tördi Otuz
31 Thirty-One Tördi Van Otuz Bir
32 Thirty-Two Tördi Tu Otuz İki
33 Thirty-Three Tördi Tıri Otuz Üç
34 Thirty-Four Tördi For Otuz Dört
35 Thirty-Five Tördi Fayf Otuz Beş
36 Thirty-Six Tördi Siks Otuz Altı
37 Thirty-Seven Tördi Sevn Otuz Yedi
38 Thirty-Eight Tördi Eyit Otuz Sekiz
39 Thirty-Nine Tördi Nayn Otuz Dokuz
40 Forty Forti Kırk
41 Forty-One Forti Van Kırk Bir
42 Forty-Two Forti Tu Kırk İki
43 Forty-Three Forti Tıri Kırk Üç
44 Forty-Four Forti For Kırk Dört
45 Forty-Five Forti Fayf Kırk Beş
46 Forty-Six Forti Siks Kırk Altı
47 Forty-Seven Forti Sevn Kırk Yedi
48 Forty-Eight Forti Eyit Kırk Sekiz
49 Forty-Nine Forti Nayn Kırk Dokuz
50 Fifty Fifti Elli
51 Fifty-One Fifti Van Elli Bir
52 Fifty-Two Fifti Tu Elli İki
53 Fifty-Three Fifti Tıri Elli Üç
54 Fifty-Four Fifti For Elli Dört
55 Fifty-Five Fifti Fayf Elli Beş
56 Fifty-Six Fifti Siks Elli Altı
57 Fifty-Seven Fifti Sevn Elli Yedi
58 Fifty-Eight Fifti Eyit Elli Sekiz
59 Fifty-Nine Fifti Nayn Elli Dokuz
60 Sixty Siksti Altmış
61 Sixty-One Siksti Van Altmış Bir
62 Sixty-Two Siksti Tu Altmış İki
63 Sixty-Three Siksti Tıri Altmış Üç
64 Sixty-Four Siksti For Altmış Dört
65 Sixty-Five Siksti Fayf Altmış Beş
66 Sixty-Six Siksti Siks Altmış Altı
67 Sixty-Seven Siksti Sevn Altmış Yedi
68 Sixty-Eight Siksti Eyit Altmış Sekiz
69 Sixty-Nine Siksti Nayn Altmış Dokuz
70 Seventy Sevınti Yetmiş
71 Seventy-One Sevınti Van Yetmiş Bir
72 Seventy-Two Sevınti Tu Yetmiş İki
73 Seventy-Three Sevınti Tıri Yetmiş Üç
74 Seventy-Four Sevınti For Yetmiş Dört
75 Seventy-Five Sevınti Fayf Yetmiş Beş
76 Seventy-Six Sevınti Siks Yetmiş Altı
77 Seventy-Seven Sevınti Sevn Yetmiş Yedi
78 Seventy-Eight Sevınti Eyit Yetmiş Sekiz
79 Seventy-Nine Sevınti Nayn Yetmiş Dokuz
80 Eighty Eyıti Seksen
81 Eighty-One Eyıti Van Seksen Bir
82 Eighty-Two Eyıti Tu Seksen İki
83 Eighty-Three Eyıti Tıri Seksen Üç
84 Eighty-Four Eyıti For Seksen Dört
85 Eighty-Five Eyıti Fayf Seksen Beş
86 Eighty-Six Eyıti Siks Seksen Altı
87 Eighty-Seven Eyıti Sevn Seksen Yedi
88 Eighty-Eight Eyıti Eyit Seksen Sekiz
89 Eighty-Nine Eyıti Nayn Seksen Dokuz
90 Ninety Naynti Doksan
91 Ninety-One Naynti Van Doksan Bir
92 Ninety-Two Naynti Tu Doksan İki
93 Ninety-Three Naynti Tıri Doksan Üç
94 Ninety-Four Naynti For Doksan Dört
95 Ninety-Five Naynti Fayf Doksan Beş
96 Ninety-Six Naynti Siks Doksan Altı
97 Ninety-Seven Naynti Sevn Doksan Yedi
98 Ninety-Eight Naynti Eyit Doksan Sekiz
99 Ninety-Nine Naynti Nayn Doksan Dokuz
100 One Hundred Van Handrıd Yüz

İngilizce Sayıların Kullanım Alanları

İngilizce Temel Sayılar

İngilizce öğreniminde ilk adımlardan biri, 0’dan 20’ye kadar olan temel sayılarla başlamaktır. Bu sayılar, günlük konuşmalarda sıklıkla kullanılır ve temel matematik işlemlerinin temelini oluşturur. Örneğin "one" (1), "two" (2), "three" (3) gibi sayılar, basit iletişimden alışverişe, adres tarifinden randevu saatlerine kadar pek çok durumda karşımıza çıkar.

Onluk sayılar, yani "twenty" (20), "thirty" (30), "forty" (40) gibi, genellikle yaş, miktar ve sıralama belirtirken kullanılır. Bu sayılar, "twenty-one" (21), "thirty-two" (32) gibi daha spesifik sayılar oluşturmak için de temel teşkil eder. İngilizcede sayıların bu kombinasyonları, günlük konuşmalarda sıklıkla karşımıza çıkar ve özellikle alışveriş yaparken, yaş belirtirken veya bir grup içindeki sıralamayı ifade ederken kullanılır.

İngilizce Büyük Sayılar

Büyük sayılar, özellikle iş hayatında, finans ve ekonomide çok önemlidir. İngilizcede "hundred" (yüz), "thousand" (bin), "million" (milyon), "billion" (milyar) ve "trillion" (trilyon) gibi terimlerle büyük miktarlar ifade edilir. Bu bölümde, bu sayıların doğru kullanımını ve günlük yaşamda nasıl karşımıza çıktığını inceleyeceğiz.

 • Yüzler: Yüzler genellikle yuvarlak sayılar olarak kullanılır. Örneğin, bir şirketin çalışan sayısı "three hundred" (300) olarak ifade edilebilir.
 • Binler: Binler, büyük miktarları ifade etmek için kullanılır. "Two thousand" (2000) gibi ifadeler, genellikle nüfus veya sosyal medya takipçi sayısı gibi konularda kullanılır.
 • Milyonlar ve Milyarlar: Milyon ve milyar, finansal işlemler, nüfus sayımı ve sosyal medya istatistiklerinde yaygın olarak kullanılır. Örneğin, bir ülkenin nüfusu "seventy-five million" (75 milyon) olarak ifade edilebilir.

İngilizce'de Kesirler ve Ondalıklı Sayılar

Kesirler ve ondalık sayılar, özellikle matematik, bilim ve mühendislik alanlarında sıkça kullanılır. "Half" (yarım), "quarter" (çeyrek) gibi kesirler veya "point five" (.5), "point seventy-five" (.75) gibi ondalık sayılar, ölçümleri, oranları ve farklı nicelikleri ifade etmek için önemlidir.

Tarihler ve Saatler

Tarih ve saat ifadeleri, günlük planlamaların ve tarihi olayların belirtilmesinde kritik bir rol oynar. İngilizcede, tarihler genellikle "gün ay yıl" formatında, saatler ise 12 veya 24 saatlik formatlarda ifade edilir.

Tarihler

 • Günlük Kullanım: "March 15th" veya "15th of March" gibi ifadeler günlük konuşmalarda yaygındır. Tarihlerdeki "th", "st", "nd", "rd" gibi ekler, sayının sıralamasını belirtir.
 • Resmi Kullanım: Resmi belgelerde ve yazışmalarda, tarihler genellikle "15 March 2023" veya "March 15, 2023" formatında yazılır. Yıl, ay ve gün belirgin bir şekilde ifade edilir.

Saatler

 • 12 Saatlik Format: AM (ante meridiem, öğleden önce) ve PM (post meridiem, öğleden sonra) ifadeleri, saatleri belirtirken kullanılır. Örneğin, "9:00 AM" sabah saat dokuzu, "8:00 PM" ise akşam saat sekizi ifade eder.
 • 24 Saatlik Format: Resmi, askeri ve bazı Avrupa ülkelerinde tercih edilen 24 saatlik format, saatleri 0'dan 23'e kadar gösterir. "15:00" (15.00), öğleden sonra 3'ü ifade eder.

Matematiksel İşlemler

Matematiksel işlemler, İngilizce'de sayıların kullanıldığı başka bir temel alandır. "Plus" (toplama), "minus" (çıkarma), "times" (çarpma) ve "divided by" (bölme) gibi terimler, matematiksel işlemleri ifade etmek için kullanılır.

İstatistik ve Sayılar

İstatistik ve sayılar, veri analizi, iş kararları ve akademik araştırmalarda merkezi bir yere sahiptir. İngilizcede, bu kavramlar genellikle yüzdelik ifadeler, oranlar ve artış-azalış terimleri ile ifade edilir.

Yüzde ve Oranlar

 • Yüzde (Percent): "Fifty percent (50%)" ifadesi, bir bütünün yarısını ifade eder. İndirimler, başarı oranları veya büyüme yüzdeleri gibi konularda kullanılır.
 • Oran (Ratio): "A ratio of one to five (1:5)" ifadesi, bir şeyler arasındaki oransal ilişkiyi gösterir. Demografik çalışmalar, finansal oranlar veya karşılaştırmalı analizlerde önemlidir.

Artış ve Azalış

 • Artış (Increase): "An increase of twenty percent (20%)" ifadesi, bir değerin yüzde yirmi oranında arttığını belirtir. Satış analizleri, performans değerlendirmeleri ve ekonomik trendlerde sıkça kullanılır.
 • Azalış (Decrease): "A decrease of ten percent (10%)" ifadesi, bir değerin yüzde on oranında azaldığını gösterir. Maliyet analizleri, piyasa araştırmaları ve verimlilik çalışmalarında yer alır.
Vocabrain ile İngilizce Cümle Kurma Pratiği Yap

Diğer Blog Yazıları

İngilizce öğrenme sürecini destekleyici içerikler okumak ister misin?
Vocabrain.com

Vocabrain yapay zeka teknolojisinden destek alarak dil öğrenim sürecinizi hızlandırır.

Adres:The Istanbul Residence
Sümer mah. Prof. Dr. Turan Güneş Cd. Zeytinburnu/Istanbul