İngilizce'de Belirtili ve Belirtisiz Nesne: Kapsamlı Bir Rehber

Vocabrain

July 4th, 2024

İngilizce'de Belirtili ve Belirtisiz Nesne: Kapsamlı Bir Rehber

İngilizce öğrenirken karşılaşılan önemli konulardan biri de belirtili ve belirtisiz nesnelerdir. Bu blog yazısında, bu konuyu detaylıca ele alacak ve öğrenmenizi kolaylaştıracak bilgiler sunacağız.

Belirtili Nesne Nedir?

Belirtili nesne (definite object), cümlede bahsedilen nesnenin belirli veya tanımlı olduğunu ifade eder. Yani konuşan kişi ve dinleyen kişi, bahsedilen nesnenin ne olduğunu bilir veya tanır.

Belirtili Nesne Özellikleri

 • Genellikle "the" belirteci ile kullanılır.
 • Özel isimlerle kullanılabilir.
 • Daha önce bahsedilmiş veya bilinen nesneler için kullanılır.

Örnek:

 • I read the book. (Kitabı okudum.)
 • Please pass me the salt. (Lütfen bana tuzu uzat.)

Belirtili Nesne Sorusu

Belirtili nesne soruları, genellikle "which" veya "what" soru kelimeleriyle başlar ve belirli bir nesneyi sorgular. Bu sorular, cümledeki belirtili nesneyi bulmak veya belirlemek için kullanılır.

Belirtili Nesneyi Bulmak İçin Sorulan Sorular

 1. "What" (Ne) ile başlayan sorular:
  • What did you buy? (Ne aldın?)
  • What are you reading? (Ne okuyorsun?)
 2. "Which" (Hangi) ile başlayan sorular:
  • Which book did you choose? (Hangi kitabı seçtin?)
  • Which car do you prefer? (Hangi arabayı tercih ediyorsun?)
 3. "Whom" (Kimi) ile başlayan sorular (kişiler için):
  • Whom did you invite to the party? (Partiye kimi davet ettin?)
 4. "Who" (Kim) ile başlayan sorular (özne olarak kullanıldığında):
  • Who wrote this book? (Bu kitabı kim yazdı?)
 5. "Where" (Nerede) ile başlayan sorular (yer belirten nesneler için):
  • Where did you put the keys? (Anahtarları nereye koydun?)
 6. "When" (Ne zaman) ile başlayan sorular (zaman belirten nesneler için):
  • When is the meeting scheduled? (Toplantı ne zaman planlandı?)

Bu sorular, cümlede belirtili nesne olarak kullanılan öğeyi bulmaya yardımcı olur. Örneğin:

 • Soru: "What did you buy?" (Ne aldın?)
  Cevap: "I bought the red car." (Kırmızı arabayı aldım.)
  Burada "the red car" belirtili nesnedir.
 • Soru: "Which book are you reading?" (Hangi kitabı okuyorsun?)
  Cevap: "I'm reading the new novel by Stephen King." (Stephen King'in yeni romanını okuyorum.)
  Burada "the new novel by Stephen King" belirtili nesnedir.

Belirtisiz Nesne

Belirtisiz nesne (indefinite object), cümlede bahsedilen nesnenin belirsiz veya genel olduğunu ifade eder. Konuşan kişi ve dinleyen kişi, bahsedilen nesnenin tam olarak ne olduğunu bilmeyebilir.

Belirtisiz Nesne Ekleri

Belirtisiz nesneler için kullanılan ekler şunlardır:

 1. "a" - Ünsüz harfle başlayan tekil isimler için kullanılır.
  Örnek: a book, a car
 2. "an" - Sesli harfle başlayan tekil isimler için kullanılır.
  Örnek: an apple, an umbrella
 3. Eksiz kullanım - Çoğul isimler veya sayılamayan isimler için kullanılır.
  Örnek: books, water

Belirtisiz Nesne Özellikleri

 • Genellikle "a", "an" belirteçleri ile veya belirteç olmadan kullanılır.
 • Genel kavramlar veya ilk kez bahsedilen nesneler için kullanılır.
 • Çoğul isimlerde belirteç kullanılmaz.

Örnek:

 • I need a pen. (Bir kaleme ihtiyacım var.)
 • She likes to read books. (Kitap okumayı sever.)

Belirtisiz Nesneyi Bulmak İçin Sorulan Sorular

Belirtisiz nesneyi bulmak için sorulan sorular, genellikle genel veya belirsiz bir nesneyi hedefler. Bu sorular, cümledeki belirtisiz nesneyi tespit etmek veya belirlemek için kullanılır.

 1. "What kind of" (Ne tür) ile başlayan sorular:
  • What kind of car do you want to buy? (Ne tür bir araba almak istiyorsun?)
  • What kind of music do you like? (Ne tür müzik seversin?)
 2. "What" (Ne) ile başlayan genel sorular:
  • What do you need? (Neye ihtiyacın var?)
  • What did you see at the zoo? (Hayvanat bahçesinde ne gördün?)
 3. "Any" (Herhangi bir) ile kullanılan sorular:
  • Do you have any pets? (Herhangi bir evcil hayvanın var mı?)
  • Did you buy any souvenirs? (Herhangi bir hediyelik eşya aldın mı?)
 4. "How many" (Kaç tane) ile başlayan sorular (sayılabilen nesneler için):
  • How many books did you read last month? (Geçen ay kaç kitap okudun?)
  • How many friends did you invite to the party? (Partiye kaç arkadaşını davet ettin?)
 5. "How much" (Ne kadar) ile başlayan sorular (sayılamayan nesneler için):
  • How much water do you drink daily? (Günde ne kadar su içiyorsun?)
  • How much time do you spend on social media? (Sosyal medyada ne kadar zaman harcıyorsun?)

Bu sorulara verilen cevaplar genellikle belirtisiz nesneler içerir. Örneğin:

 • Soru: "What kind of car do you want to buy?" (Ne tür bir araba almak istiyorsun?)
  Cevap: "I want to buy a sports car." (Bir spor araba almak istiyorum.)
  Burada "a sports car" belirtisiz nesnedir.
 • Soru: "Do you have any pets?" (Herhangi bir evcil hayvanın var mı?)
  Cevap: "Yes, I have a dog and two cats." (Evet, bir köpeğim ve iki kedim var.)
  Burada "a dog" ve "two cats" belirtisiz nesnelerdir.

Sonuç

Belirtili ve belirtisiz nesneleri doğru kullanmak, İngilizce'de daha akıcı ve doğru iletişim kurmanıza yardımcı olur. Bu konu üzerinde pratik yapmak ve farklı bağlamlarda kullanımını gözlemlemek, dil becerilerinizi geliştirmenize katkıda bulunacaktır.

Diğer Blog Yazıları

İngilizce öğrenme sürecini destekleyici içerikler okumak ister misin?
Vocabrain.com

Vocabrain yapay zeka teknolojisinden destek alarak dil öğrenim sürecinizi hızlandırır.

Adres:The Istanbul Residence
Sümer mah. Prof. Dr. Turan Güneş Cd. Zeytinburnu/Istanbul